Cyclus van Inzetbaarheid

Een APK, zoals een enquête op werknemerstevredenheid (MTO), geeft inzicht in de kansen voor een organisatie om betrokkenheid en inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Het kan worden gezien als de start of nulmeting van een cyclus. Vaak wordt echter een actieplan hierop niet opgesteld, of niet uitgevoerd. Zelfs wanneer dat wel wordt gedaan is het lastig om deze zaken te meten en monitoren.

WerkbaarBeter heeft een vitaliteitsplein geïntegreerd in het platform waarmee automatisch voorwaardelijk geld kan worden verdeeld. Het actieplan vanuit een MTO is op deze manier volledig te automatiseren. Het geeft werkgevers de handvatten om te meten, monitoren, en bij te sturen waar nodig.

Het is zowel geschikt voor het verdelen van personeelsbudgetten, incentives, preventieve (psychologische) interventies, als voor subsidies, en zelfs giftcards voor de feestdagen. Lokale leveranciers en professionals kunnen worden aangesloten zodat niet alleen uw personeel maar ook de lokale economie ervan profiteert.

Extra budgetten kunnen bijvoorbeeld worden vrijgegeven na het beantwoorden van tussentijdse vragen. Deze tussentijdse vragen bieden de mogelijkheid om het actieplan en beschikbare budgetten daar waar nodig bij te stellen.

De anonieme gegevensverstrekking richting de werkgever geeft alle handvatten die nodig zijn om, als management, directie, en bestuur, de juiste keuzes te kunnen maken:

‘Organisatie en beleid procesmatig vormgeven en bijsturen op basis van meetbare feiten.’

Het doel van de makers van WerkbaarBeter is om een zo compleet mogelijke applicatie te leveren om werkgevers te helpen bij het optimaal uitvoeren van het HR beleid op inzetbaarheid.

Voorbeelden van aanwezige functionaliteiten zijn:

  • Preventieve en re-integratie dossiers incl. Poortwachter-proof workflow
  • Benchmark-rapportages en beveiligde correspondentie
  • Geïntegreerde wallets (aanmaken en verdelen flex- of vitaliteitsbudgetten.)
  • Beveiligde samenwerking in dossiers binnen en buiten de organisatie
  • Geautomatiseerde koppelingen van en naar HR systemen
  • Beeldbellen met collegae, professionals, bedrijfsartsen, inclusief veilige gespreks-opslag
  • Beveiligde verslaglegging door Bedrijfsartsen en/of andere interventie-dienstverleners

WerkbaarBeter wordt geleverd als een SaaS-dienst, waarbij onze klanten afrekenen op licentiebasis van volume en functionaliteit. Onze software wordt in-house ontwikkeld en in eigen beheer gehost bij in Nederland gevestigde betrouwbare en gecertificeerde datacenters.

Beleid

WerkbaarBeter is een applicatie waar betrokken en deskundige professionals online samensmelten met werknemers, managers, en leidinggevenden binnen uw organisatie. Dit resulteert in een softwareproduct dat een uitstekend stuk gereedschap is voor het ondersteunen van administratieve en uitvoerende processen en verslaglegging binnen het thema inzetbaarheid.

De makers van WerkbaarBeter kunnen dit proces actief ondersteunen en begeleiden. Zorg als organisatie dat je op tijd klaar bent voor de verdere financiële verschuiving van de lasten op inzetbaarheid richting werkgevers de komende tien jaar.

Heeft u vragen of zoekt u contact?

Bel Dennis op:

06 – 30 45 67 89

Accountmanager WerkbaarBeter

dennis@werkbaarbeter.nl