Kansen van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Hieronder vallen thema’s als werkloosheid, tekort aan geschikt personeel, vergrijzing, verhogen AOW-leeftijd, Participatiewetgeving, scholing, ziekte, verzuim, flexibilisering van en arbeidsmarkt en werkdruk.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft in het initiatief ‘op weg naar duurzame inzetbaarheid’ de volgende indeling gemaakt van thema’s en factoren binnen het begrip ‘Duurzame inzetbaarheid’:

betrokkenheid, gezondheid, ontwikkeling, organisatie, en APK.

Schijf van vijf

WerkbaarBeter ondersteunt de werkgever bij het vormgeven en nemen van maatregelen binnen het re-integratie aspect van het centrale thema ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Wij helpen de werkgever bij het vertalen van het papieren beleid naar uitvoering in de praktijk. Onze software registreert, regelt en rapporteert d.m.v. onze modules en apps.

Alle Modules en Apps maken deel uit van ons eigen privacy-by-design ontwikkelde en gecertificeerde platform. Zij bieden stuk voor stuk functionaliteiten binnen de belangrijkste ‘pijlers van inzetbaarheid’.

WerkbaarBeter focust op thema’s:

  • APK (MTO)
  • Betrokkenheid (Gerichte beloningen voor bijv. enquêtes)
  • Gezondheid (Inzetbaarheids module, ziek / re-integratie / preventie)
  • Ontwikkeling (Vitaliteitsbudgetten)

Hierdoor heeft een werkgever alle handvatten om zelf datagedreven beslissingen op het thema ‘Organisatie” te nemen:

‘Organisatie en beleid procesmatig vormgeven in de praktijk en bijsturen op basis van meetbare feiten.’

Kansen van Inzetbaarheid

Door als werkgever in te zetten op duurzame inzetbaarheid als middel, worden kansen gecreëerd op het gebied van bezetting en financiën.

Met de invoering van een procesmatig eigen regie model op inzetbaarheid kan verzuim in de top 5 branches worden teruggedrongen tot minimaal het landelijk gemiddelde.

WerkbaarBeter heeft alle tools om procesmatig het beleid te implementeren, monitoren, meten, en bij te stellen in de praktijk. Onze ervaring leert dat het verlagen van het verzuimpercentage met minimaal 1% per jaar in de eerste 3 jaar een haalbaar doel is.

Subsidie op duurzame inzetbaarheid

Vanaf september 2023 kunnen bedrijven een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. Voorwaarde is dat de activiteiten geregistreerd en meetbaar moeten zijn. Het uitvoeren van een bedrijfsanalyse is onderdeel van de subsidie. WerkbaarBeter heeft de expertise en het netwerk om in deze aanvraag te begeleiden en de uitvoering ervan vorm te geven.

Heeft u vragen of zoekt u contact?

Bel Dennis op:

06 – 30 45 67 89

Accountmanager WerkbaarBeter

dennis@werkbaarbeter.nl