Factsheet

Werk moet leuk zijn en voldoening en plezier geven. Het geeft mensen financiële mogelijkheden en onafhankelijkheid. Maar als dit niet het geval is, kan het ook een hoop narigheid en problemen veroorzaken. Steeds meer werknemers vinden organisatiedoelen op gebied van duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling minstens zo belangrijk als de financiële kant van arbeid. Met de krapte op de arbeidsmarkt is een overstap, inclusief de financiële voordelen daarvan, immers snel gemaakt.

Beleid op inzetbaarheid is er op gericht iedereen in staat te stellen zich te ontwikkelen en binnen de grenzen van het eigen kunnen, de meest waardevolle bijdrage in een organisatie te leveren.

Bron: CBS statline

Veel voorkomende uitdagingen voor HR management liggen in de hoek van verzuim, recruitment, en uitstroom. Er zijn veel beleidsmiddelen beschikbaar, maar:

  • Welke past bij de organisatie en;
  • Waarop is die keuze gebaseerd?
  • Is er inzicht en grip op het huidige beleid?
  • Worden beleidskeuzes onderbouwd met feiten?
  • Zijn beleidsveranderingen gebaseerd op metingen?
  • Wordt het beleid in de praktijk procesmatig uitgevoerd?
    en zo niet: Past het beleid dan niet bij de praktijk, of is de praktijk niet op de hoogte van het beleid?

Feiten

In het eerste kwartaal van 2023 hadden 8,2 miljoen mensen betaald werk. 5,4 miljoen met een vast, en 2,4 miljoen met een tijdelijk contract. Zij werken samen bijna 2,5 miljard volledige arbeidsdagen per jaar. Bijna 20% van deze mensen werken in de zorg, en 10% voor de overheid.

De branche met het hoogste verzuim in het eerste kwartaal van 2023 was gezondheids- en welzijnszorg (8,1 procent). De overheid staat met een 6,6 % in de top 5. Voor het inkomen van de werknemer heeft dit de eerste 2 jaar geen of weinig gevolgen. Het salaris zal gedurende deze periode worden doorbetaald door de werkgever volgens CAO. Dit betekent dat er in Nederland jaarlijks 135 miljoen dagen worden betaald, waarop in de praktijk niet wordt gewerkt door ziekte.

De salariskosten van een werknemer (zonder vervanging en re-integratiebegeleiding) zijn binnen de zorg gemiddeld €225 per dag, en bij de overheid gemiddeld €350 per dag. Als je daarbij het deeltijdpercentage in de branches meerekent kan de volgende conclusie worden getrokken:

  • Ziekte kost een zorginstelling per 1000 werknemers gemiddeld €5.000.000 per jaar.
  • Ziekte kost een overheidsinstelling per 1000 werknemers gemiddeld €7.000.000 per jaar.

Dit biedt kansen, want het motto dat hier geldt is: Wie betaalt die bepaalt!

Dit geldt niet alleen voor de eerste 2 jaar ziekte (WvP), maar op de IVA regeling na, ook voor de 10 opvolgende jaren.

Door goede begeleiding, proactieve workflows, datagedreven modellen met voorspellende waarde, en procesmatige uitvoering van het beleid, zijn er behoorlijke besparingen mogelijk.

WerkbaarBeter

WerkbaarBeter helpt werkgevers de juiste keuzes te maken binnen het thema inzetbaarheid. Door actief te ondersteunen in het synchroniseren van het beleid met de praktijk en het maken van data gedreven beslissingen. De modules zijn afzonderlijk als tools in te zetten of gezamenlijk als complete oplossing voor het beheersen van vitaliteit en inzetbaarheid binnen organisaties.

Heeft u vragen of zoekt u contact?

Bel Dennis op:

06 – 30 45 67 89

Accountmanager WerkbaarBeter

dennis@werkbaarbeter.nl